Onze aanpak

ABCD-kwalificatieniveaus

Om voor u de productiekosten beheersbaar te houden verdiepen wij ons bij voorkeur al in een vroeg stadium in het ontwerpproces.

Op basis van onze maakkennis zijn wij in staat waardevolle adviezen te geven over de vormgeving en het productieproces. Hierdoor is, al voordat wij voor u gaan produceren, bekend wat het meest efficiënte productieproces is waardoor de kosten voor u beheersbaar blijven.

Bij Witec hanteren we ABCD-kwalificatieniveaus voor alle producten die we voor u mogen produceren. In samenspraak bepalen we voor u het meest effectieve niveau. Het hanteren van deze niveaus wordt door onze klanten erg gewaardeerd omdat het direct een zichtbaar voordeel oplevert in maakbaarheid en het beheersen van risicovolle kosten.

De niveaus zijn als volgt ingedeeld:

A

Standaard product zonder meetspecificatie.

B

Standaard product mét meetspecificatie.

C

Kritisch product (copy-exactly).

D

Extreem kritisch product met hoge specificaties (high-impact parts).

A

Productgroepen waar prijs en kwaliteit op een beperkt niveau van belang zijn. Het betreft meestal producten met een los bestelkarakter die bestemd zijn voor verschillende markten (scheepvaart, apparaatbouw, landbouw etc.).

B

Productgroepen waar reproduceerbaarheid en kwaliteit op een hoger niveau worden gevraagd. Het betreffen meestal producten met een forecast, die gebruikt worden in productielijnen. Op dit niveau wordt extra aandacht gevraagd voor bewaking op kwaliteit en reproduceerbaarheid met een groot herhaalkarakter.

C

Productgroepen waar reproduceerbaarheid en kwaliteit op een zeer hoog niveau worden gevraagd. Het betreft soms producten met een forecast en/of eenmalig bestelkarakter waar een zeer hoog afwerkingsniveau wordt vereist. De controle wordt meestal uitgevoerd middels microscopen. Ons personeel dat getraind is voor deze productgroep is hoogopgeleid en begrijpt de uiteindelijke toepassing. Al onze C-producten zijn onderhevig aan de copy-exactly procedure.

D

Productgroepen waar reproduceerbaarheid en kwaliteit op een extreem hoog niveau worden gevraagd. De uiteindelijke werking van het product is extreem risicovol, daarom beschouwen wij de D-producten als high-impact parts. Het betreft soms producten met een forecast en/of eenmalige bestelkarakter waar een zeer hoog afwerkingsniveau wordt gevraagd. De controle wordt meestal uitgevoerd middels microscopen. Ons personeel dat getraind is voor deze productgroep is HBO opgeleid en begrijpt de uiteindelijke toepassing. Al onze D-producten zijn onderhevig aan de copy-exactly procedure. Al onze D-producten worden bewaakt door middel van diverse procedures (CTQ/FMEA/CP/etc.).

Speciaal opgeleide medewerkers

Elk kwalificatieniveau vereist een specifieke expertise. Onze medewerkers werken op basis van hun expertise en ervaring op één van de vier niveaus. Witec besteedt veel aandacht aan opleidingen voor de medewerkers zodat het expertiseniveau gewaarborgd is en blijft.

Daarnaast worden ook onze toeleveranciers continu op de hoogte gehouden van de eisen die aan de producten op verschillende kwalificatieniveaus zijn toegekend. Hiermee is verzekerd dat ook zij de producten leveren die voldoen aan de juist criteria.

Afhandeling van de producten

Zodra het product is geproduceerd wordt het voor verdere behandeling verpakt en vervoerd in mandjes met een specifieke kleur. Hierdoor is voor iedere medewerker direct duidelijk welke afhandeling er voor ieder specifiek product is vereist.

WIT

Herhaalorder

BLAUW

Nieuw artikel

GEEL

UCV product

GROEN

Revisie-, tekening-, TPD-aanpassingen

ROOD

Afwijzing-reparatie-order

Medewerkers Witec Precision in overleg
Naar boven